srpski | russkiy | english  
| Home | Decorative Concrete | Gallery | About us | Contact | Catalogue (6,70 MB)
 
Types of
concrete foundations
Printed Concrete
Concrete Imprints
Squirting on existent foundation

Više o dekorativnim betonima
DEKO BETON koji se koristi u neobičnim i zasebnim oblicima - rezultat je intenzivnog i pažljivog istraživanja u cilju pronalaženja originalnog i prirodnog završnog izgleda, nijansi i boja.

DEKO BETON je nova linija betonskih proizvoda za popločavanje podnih površina, koja predstavlja kombinaciju domišljatosti i kreativnosti dizajnera, te pragmatičnog pristupa i praktičnosti koju zahteva klijent. Svaki projekt tretira se pojedinačno i pažljivo osmišljava za krajnje korišćenje, imajući u vidu tip predviđenog prometa.
Debljina podnog sloja, vrsta ocvršćivača površine, tip završnog izgleda površine i ostale tehničke karakteristike, određuju se na temelju određenih zahteva klijenta.
Do sada su građevinski radovi na uređenju eksterijera i enterijera imali dve alternative: prirodni kamen raznih oblika, koji je lep ali skup i montažno spojeno kamenje za popločavanje, jeftino, ali koje lako gubi boju, postaje labavo i brzo se troši. Konačno se kao zahtev savremenog i praktičnog sveta na tržištu pojavio proizvod koji kombinuje lepotu prirodnih elemenata s praktičnošću i ekonomičnošću ploča za popločavanje.
Ako uzmemo u obzir neograničen broj tekstura, boje i dizajna koje nudi DEKO BETON , otkrićemo svet koji je drugačiji i bolji od drugih. DEKO BETON je idealan za upotrebu kako na malim, tako i na velikim površinama. Postupak bojenja i teksturiranja sveže betonirane površine prilikom izrade DB podloge je jednostavan, i pruža mogucnost da beton dobije izgled crepa, kamena, cigle, pločica, pa čak i izgled drveta. Široka lepeza boja i oblika DEKO BETON podloga je rezultat našeg osamnestogodišnjeg iskustva.

Glavne karakteristike podloga ”DEKO BETON” su:
  • široki izbor boja, nijansi i efekata
  • velika izdržljivost
  • jednostavno čišcenje i održavanje
  • prirodan izgled
  • kvalitetna izrada po pristupačnoj ceni
  • visoka vrednost proizvoda u odnosu na utrošeni novac
Stepen tvrdoće dekorativnog betona je 4, i ne postoji mnogo materijala na skali tvrdoće koji bi mogli da ga ugroze. Prema tome, budućnost građevinskih materijala ide u pravcu sve uspešnije upotrebe dekorativnog betona, koji je u svetu postao rastuća industrija.
Zbog svoje visoke izdržljivosti i trajnosti dekorativni beton ostaje nepromenjen i pod teretom preko 40 tona.
Izbor dekorativnog betona kao građevinskog materijala doprinosi očuvanju prirode, što je u skladu sa strogim pravilima zaštite životne sredine.

DEKO BETON Pty. Ltd. se bavi realizacijom betonskih podloga putem tri različita sistema, i to:
  1. Štampanje betona uz pomoc kalupa sa učvrsćivačem u boji na svežem betonu pruža prirodan izgled crepa, kamena, cigle, pločiica pa cak i drveta koji odgovaraju svim spoljnim prostorima na malim i velikim površinama.

  2. Otisci, kao jedan od sistema realizacije DB podloge, uz pomoc šablona sa učvršćivačem u boji na svežem betonu predstavlja kobinaciju domišljatosti i kreativnosti dizajnera.

  3. Špricanje na postojećoj podlozi (jedini postojeći sistem izrade u Evropi) izvodi se uz pomoc šablona sa učvršćivačem u boji na postojećem betonu i predstavlja idealnu kombinaciju boje, teksture i dizajna, čiji izgled se ne razlikuje od sistema izrade na svežem betonu - Otisci.

DEKO BETON podloge ne zaviseći od izbora sistema imaju visoki kvalitet matrijala i same izrade. Izvođenje radova zahteva: ravnanje terena, sabijanje posteljice, nanošenje posteljice, nanošenje tampona (šljunka) u sloju debljine 10 cm, sabijanje istog, nanošenje sloja kvalitetnog betona debljine 10cm sa armaturnom mrežom .
Nanošenjem zaptivača (lak) na kraju radova bilo kojim sistemom, zatvaraju se pore u betonu, i time se spreèava uticaj klimatskih uslova na beton. Poseban sigurnosni sloj boje, debljine 15 mm, čini njenu površinu 4 puta izdržljivijom u odnosu na konvencionalni beton.

DEKO BETON je idealan za upotrebu kako na malim, tako i na velikim površinama. Postupak bojenja i teksturiranja sveže betonirane površine prilikom izrade DB podloge je jednostavan, i pruža mogućnost da beton dobije izgled crepa, kamena, cigle, pločica, pa čak i izgled drveta.
Široka lepeza boja i oblika DEKO BETON podloga je rezultat našeg osamnestogodišnjeg iskustva.