| Početna | DB-saune | Ponuda | Kontakt | 
 PREPORUČUJEMO


Program
dekorativnih betonaProgram
građevinskih mašinaINFRACRVENE SAUNE » SUVE SAUNE

ZračenjeKARAKTERISTIKE:

Infracrveni zraci (infrared rays) su elektromagnetni talasi, čija se dužina nalazi između vidljive svetlosti i mikrotalasa.
U zavisnosti od dužine talasa, infracrveni zraci se dele na kratke, srednje i duge. Dugi infracrveni zraci su zraci najveće dužine i, u odnosu na druge dve vrste talasa, imaju veći efekat.

Oni su stvarno topli dodir zdravlja protiv svih bolesti savremenog muškarca i žene.